BRD: zmiany kodeksu drogowego

 Kiedy pieszy ma pierwszeństwo – wersja JPG