Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS) – korzyści dla klientów