Adam Malinowski, Wiceprezes Zarządu SIGNAL IDUNA POLSKA – studio kongresowe – VIII Kongres PIU