PIU ws. projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (z 2 lipca 2009 r.). Informacja o tym projekcie została też przekazana wszystkim Członkom Izby.

Polska Izba Ubezpieczeń mając na uwadze duże znaczenie tego projektu dla rynku ubezpieczeń zdecydowała się wypracować swoje stanowisko i przekazać je Ministerstwu Finansów. 

Zrobiła to pomimo nie otrzymania drogą formalną tego projektu i zaskakującego faktu pominięcia jej w spisie organizacji konsultowanych w pracach nad tym projektem.

PIU wystosuje także do Ministerstwa Finansów pismo przypominające, iż w projektach tej wagi głos środowiska ubezpieczeniowego nie powinien być ignorowany.