PIU rozpoczyna współpracę z PAIiIZ

Polska Izba Ubezpieczeń nawiązała współpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PIU przygotowała raport – „Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 rok.

Raport szczegółowo omawia rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce w 2008 r. na tle sytuacji makroekonomicznej w Europie i na świecie. Przedstawia także miejsce naszego kraju na ubezpieczeniowej mapie Starego Kontynentu oraz prezentuje szereg istotnych danych związanych z kanałami dystrybucji, kapitałami oraz najważniejszymi parametrami finansowymi sektora. Raport został już zamieszczony na stronie internetowej PAIiIZ www.paiz.gov.pl w dostępnej na stronie głównej zakładce „Publikacje”.

Bezpośredni link do podstrony, na której znajduje się raport PIU:
http://www.paiz.gov.pl/index/?id=d714d2c5a796d5814c565d78dd16188d

PIU zapoczątkowała w ten sposób szerszą współpracę informacyjną z PAIiIZ. W przyszłości analizy i opracowania nt. rynku ubezpieczeniowego dla inwestorów zagranicznych będą regularnie przygotowywane przez PIU i publikowane przez PAIiIZ.