PIU pomaga strażakom

Polska Izba Ubezpieczeń przekazała pięciu szkołom pożarniczym Państwowej Straży Pożarnej środki na zakup specjalistycznych pomp wraz z pełnym osprzętem. Urządzenia te są niezbędne do niesienia pomocy na terenach dotkniętych przez powodzie.

Decyzja o przekazaniu szkołom Państwowej Straży Pożarnej pieniędzy na zakup sprzętu zrodziła się w 2010 r. Po tragicznych wydarzeniach, które w okresie czerwiec-wrzesień 2010 r. dotknęły kilkaset tysięcy ludzi, zarząd PIU zwrócił się do kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wskazanie sprzętu, który byłby najbardziej przydatny w walce z powodzią.

– Zależało nam na opinii profesjonalistów, którzy na co dzień walczą ze skutkami żywiołów. Dzięki temu mamy gwarancję, że przekazane przez PIU środki rzeczywiście posłużyły zakupowi potrzebnego i nowoczesnego sprzętu. Najbardziej życzyłbym sobie, aby sprzęt ten nie musiał być w ogóle używany. Niestety ostatnie lata pokazują, że zjawiska klęskowe będą na terenie Polski występować coraz częściej  – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu PIU.

W nowe pompy wraz z pełnym osprzętem wyposażone zostały szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy i Częstochowie.

– Dzięki środkom finansowym przekazanym w ramach darowizny przez PIU, możliwy był zakup motopomp WT 30X Honda oraz motopomp pływających Niagara. Sprzęt, ten z uwagi na swoje parametry, służy do działań przeciwpowodziowych oraz usuwania skutków podtopień i powodzi. Dlatego też chciałbym wyrazić wdzięczność za  wsparcie i docenioną rolę Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia tego rodzaju działań i niesienia pomocy poszkodowanym – mówi generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Podziękowania od Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu