PIU krytyczne wobec udzielania zamówień publicznych na ubezpieczenia grupowe

Polska Izba Ubezpieczeń wystosowała pismo do pana Jacka Sadowego, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawierające krytyczne uwagi do opinii UZP pt. Udzielanie zamówień na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie. W opinii tej UZP rekomenduje stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście zawierania umów grupowego ubezpieczenia na życie.
W swoim piśmie PIU zwraca uwagę, że ubezpieczenia grupowe nie są wydatkowaniem środków publicznych, toteż stosowanie ustawy pzp nie jest tu zasadne. Izba zwraca także uwagę, że stosowanie pzp przy ubezpieczeniach grupowych rodzi zagrożenie, iż pracodawcy chcący chronić pracowników, będą wybierali oferty ubezpieczeniowe wyłącznie ze względu na ich cenę. Zamkną tym samym pracownikom drogę do wyboru produktu o lepszym i szerszym zakresie ochrony. PIU podkreśla w piśmie, że cena nie może być jedynym i podstawowym wyznacznikiem dla atrakcyjności produktu, mającego z definicji charakter ochronny.
Ustawa o pzp blokuje także możliwość zmiany warunków umowy ubezpieczenia w stosunku do tych przedstawionych w ofercie pierwotnej. Interpretacja UZP nie pozwala zatem zakładom ubezpieczeń na jakiekolwiek dostosowywanie produktów do nowych i zmieniających się potrzeb ubezpieczeniowych pracowników.
PIU od wielu tygodni wymienia opinie z przedstawicielami UZP na temat rozwiązań dotyczących ubezpieczeń grupowych. Przed wysłaniem załączonego pisma miały także miejsce dwa spotkania w tej sprawie. W pierwszym spotkaniu z prezesem UZP rynek ubezpieczeniowy reprezentował pan Piotr Kuszewski, przedstawiciel Komisji Ubezpieczeń na Życie PIU. W drugim, mającym roboczy charakter spotkaniu, brali udział przedstawiciele Komisji Ubezpieczeń na życie PIU, Grupy Roboczej ds. Bancassurance PIU oraz eksperci UZP.