PIU i środowiska eksperckie przeciwne kierunkom zmian w przepisach dot. podpisów elektronicznych

Polska Izba Ubezpieczeń wspólnie z organizacjami branżowymi: PIIT (Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji), PTI (Polskim Towarzystwem Informatycznym) podtrzymała negatywne stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o podpisach elektronicznych.

W opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, propozycja Ministerstwa Gospodarki dotycząca wprowadzenia nowych rodzajów certyfikatów podpisu nie ma uzasadnienia ani prawnego, ani gospodarczego. Zdaniem Izby, niektóre rozwiązania proponowane w projekcie mogą zaburzyć konkurencyjność rynku oraz mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie podpisu elektronicznego w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń.

Przy tej nowelizacji Izba oczekuje uregulowań prawnych obniżających bariery kosztowe oraz zwiększających możliwości wykorzystania obecnie dostępnych form i usług podpisu elektronicznego przez zakłady ubezpieczeń i obywateli.