Pierwszy raport bancassurance

Wartość rynku bancassurance na koniec czerwca tego roku przekroczyła 9 mld zł. Znaczenie tego kanału dystrybucji może w najbliższych miesiącach jeszcze wzrosnąć.

Niemal dziewięć na dziesięć ubezpieczeń na życie sprzedawanych poprzez banki, to polisy powiązane z produktem bankowym – wynika pierwszej w Polsce publikacji danych na temat bancassurance, stworzonej przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Ubezpieczenia niepowiązane z produktem bankowym (tzw. stand alone) ma 7,5 proc. klientów objętych ochroną, zaś produkty inwestycyjne – 4,5 proc. Należy jednak podkreślić, że ostatnia grupa produktów, zgodnie z danymi na koniec czerwca 2011 r., stanowi ponad 90 proc. przypisu składki.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, to największy przypis składki dotyczy ubezpieczeń finansowych powiązanych z kredytami hipotecznymi (37,2 proc.) oraz ubezpieczenia mieszkań i domów (27,2 proc.). – W przypadku towarzystw ubezpieczeń na życie, sprzedaż bancassurance stanowi ponad 50 proc. przypisu składki. W ubezpieczeniach majątkowych to około 7 proc. Biorąc pod uwagę cały rynek ubezpieczeniowy, bancassurance to prawie 35 proc. składki. Według szacunków PIU, procent ten może w najbliższych miesiącach jeszcze się zwiększyć – wyjaśnia Małgorzata Knut, Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance PIU. – Spodziewamy się wzrostu sprzedaży polisolokat, co wynika przede wszystkim z planowanej zmiany zasad w naliczaniu podatku od dochodów kapitałowych oraz większym zainteresowaniem klientów produktami inwestycyjnymi odpowiadającymi, na potrzeby emerytalne – dodaje Małgorzata Knut.

Inicjatywy PIU związane z rynkiem bancassurance, dotyczą nie tylko zbierania danych finansowych. – Coraz większe znaczenie tego kanału dystrybucji oznacza także coraz większą odpowiedzialność za klienta. Stąd inicjatywy podejmowane wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, zmierzające do wprowadzania dobrych praktyk na rynku bancassurance – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu PIU.

W ciągu ostatnich trzech lat, stworzone zostały zasady dobrych praktyk, dotyczące produktów ochronnych oraz ubezpieczeń finansowych, towarzyszących kredytom hipotecznym. W przyszłym roku gotowa będzie trzecia rekomendacja, obejmująca tym razem ubezpieczenia inwestycyjne.

Raport na temat rynku bancassurance