Oświadczenie Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat informacji o wpływie bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) na cenę ubezpieczenia OC

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje o podwyżkach cen komunikacyjnego ubezpieczenia OC, wiążące to zjawisko z wprowadzeniem przez rynek ubezpieczeniowy bezpośredniej likwidacji szkód, czyli możliwości likwidacji szkody z OC u swojego ubezpieczyciela. Polska Izba Ubezpieczeń od momentu wprowadzenia BLS konsekwentnie wyjaśnia, że nie jest to rozwiązanie, mające wpływ na cenę ubezpieczenia OC. BLS nie powoduje ani spadku ani wzrostu kosztów obsługi i likwidacji szkody. Nie jest zatem skorelowana ze składką za ubezpieczenie. Jej główną cechą jest lepsza obsługa klienta, poprzez kierowanie poszkodowanego bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń oraz wprowadzenie elementu jakościowego do konkurencji pomiędzy zakładami na rynku OC. Nie ma to nic wspólnego z taryfami dla kierowców. Jestem pewien, że dotychczasowe informacje na temat cen ubezpieczenia i BLS wynikają wyłącznie z nieporozumienia, a niniejsze stanowisko pozwoli właściwie zrozumieć relację pomiędzy modelem likwidacji szkody, kosztem likwidacji, a ceną.

Marcin Tarczyński
Polska Izba Ubezpieczeń