Komisje oraz działające przy nich podkomisje i grupy ekspertów:

 1. Komisja ekonomiczno-finansowa
  Przewodniczący – Zygmunt Kostkiewicz
  Sekretarz – Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>

  • Podkomisja ds. Solvency II
   Przewodniczący – Robert Pusz
   Sekretarz – Jan Piątek
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej
   Przewodnicząca – Anna Kacprowska-Paluszek
   Sekretarz – Jan Piątek
   więcej informacji >>
  • Podkomisja rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej
   Przewodniczący Podkomisji – Jan Terlecki
   Sekretarz Podkomisji – Jan Piątek
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej
   Przewodnicząca – Monika Rosa
   Sekretarz – Rafał Socha
   więcej informacji >>
  • Grupa ekspertów ds. FATCA i CRS
   Przewodniczący –
   Sekretarz – Rafał Socha
   więcej informacji >>
  • Grupa ekspertów ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
   Przewodniczący – Jakub Niedźwiedzki
   Sekretarz – Jan Piątek
   więcej informacji >>
 2. Komisja ds. PR
  Przewodnicząca – Aleksandra Leszczyńska
  Sekretarz – Marcin Tarczyński
  więcej informacji >>

  • Grupa ekspertów ds. wizerunku produktów inwestycyjnych
   Przewodniczący – Mariusz Gawrychowski
   Sekretarz – Marcin Tarczyński
   więcej informacji >>
 3. Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową
  Przewodniczący – Wojciech Gruszecki
  Sekretarz – Mariusz Kuna
  więcej informacji >>

  • Grupa ekspertów ds. wdrożenia RODO
   Przewodniczący – Ambroży Wójcik
   Sekretarz – Anna Kwiatkowska
   więcej informacji >>
  • Grupa ekspertów ds. wytycznych KNF dot. IT
   Przewodniczący – Wojciech Gruszecki
   Sekretarz – Mariusz Kuna
   więcej informacji >>
 4. Komisja ds. TUW-ów
  Przewodnicząca – Maria Kuchlewska
  Sekretarz – Waldemar Kowalski
  więcej informacji >>
 5. Komisja Ubezpieczeń na Życie
  Przewodniczący – Jarosław Bartkiewicz
  Sekretarz – Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>

  • Podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie
   Przewodnicząca – Patrycja Duszeńko-Majchrowska
   Sekretarz – Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
  • Grupa ekspertów ds. długoterminowego oszczędzania
   Przewodniczący – Paweł Pytel
   Sekretarz – Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
  • Grupa ekspertów ds. PRIIPs
   Przewodniczący – Jerzy Kryk
   Sekretarz – Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
 6. Komisja ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej
  Przewodniczący – Tomasz Cichoń
  Sekretarz – Ewa Czapska
  więcej informacji >>

  • Podkomisja ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie
   Przewodniczący – Piotr Raubo
   Sekretarz – Ewa Czapska
   więcej informacji >>
 7. Komisja Ubezpieczeń Majątkowych
  Przewodniczący – Witold Janusz
  Sekretarz – Rafał Mańkowski
  więcej informacji >>

  • Podkomisja ubezpieczeń rolnych
   Przewodniczący Podkomisji – Andrzej Janc
   Sekretarz Podkomisji – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
   Przewodniczący – Radosław Kamiński
   Sekretarz – Renata Orzechowska
   więcej informacji >>
  • Podkomisja reasekuracji
   Przewodniczący – Jacek Kugacz
   Sekretarz – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. ubezpieczeń finansowych
   Przewodnicząca – Joanna Domańska
   Sekretarz – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. ubezpieczeń należności
   Przewodniczący –
   Sekretarz – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych
   Przewodniczący – Krzysztof Szypuła
   Sekretarz –
   więcej informacji >>
  • Grupa ekspertów ds. umowy o wzajemnym uznawaniu roszczeń regresowych w ubezpieczeniach majątkowych
   Przewodniczący – Artur Cieczkiewicz
   Sekretarz – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Grupa Inżynierów Ryzyka
   Przewodniczący –
   Sekretarz Podkomisji – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
 8. Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych
  Przewodniczący – Tomasz Piekarski
  Sekretarz – Monika Chłopik
  więcej informacji >>

  • Grupa ekspertów ds. CEPiK
   Przewodniczący – Tomasz Piekarski
   Sekretarz – Monika Chłopik
   więcej informacji >>
 9. Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych
  Przewodnicząca – Julita Czyżewska
  Sekretarz – Dorota M. Fal
  więcej informacji >>

  • Grupa ekspertów ds. pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych
   Przewodniczący – Sandip Godbole
   Sekretarz – Paulina Pyrko
   więcej informacji >>
 10. Komisja ds. likwidacji szkód
  Przewodniczący – Rafał Stankiewicz
  Sekretarz – Łukasz Kulisiewicz
  więcej informacji >>

  • Grupa ekspertów ds. standaryzacji szkód osobowych
   Przewodniczący Grupy – Jacek Pietrasiewicz
   Sekretarz Grupy – Paulina Pyrko
   więcej informacji >>
  • Grupy ekspertów ds. procesów i procedur w likwidacji szkód komunikacyjnych
   Przewodniczący –
   Sekretarz – Łukasz Kulisiewicz
   więcej informacji >>
 11. Komisja prawno-legislacyjna
  Przewodnicząca – Ewa Jezierewska
  Sekretarz – Hanna Karwat-Ratajczak
  więcej informacji >>

Zespoły i grupy robocze:

 1. Zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity
  Przewodnicząca – Agnieszka Gocałek
  Sekretarz – Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>

  • Grupa ekspertów ds. opracowania rekomendacji dobrych praktyk w zakresie „przedłużonej gwarancji”
   Przewodnicząca – Agnieszka Gocałek
   Sekretarz – Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
 2. Zespół ds. reklamacji i klientów
  Przewodnicząca –
  Sekretarz –
  więcej informacji >>
 3. Zespół ds. oddziałów
  Przewodniczący –
  Sekretarz – Marek Kurowski
  więcej informacji >>
 4. Zespół ds. ubezpieczeń ochrony prawnej
  Przewodniczący – Robert Szywalski
  Sekretarz – Renata Orzechowska
  więcej informacji >>
 5. Zespół ds. ubezpieczeń turystycznych
  Przewodnicząca – Katarzyna Szepczyńska
  Sekretarz – Renata Orzechowska
  więcej informacji >>
 6. Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych
  Przewodniczący – Piotr Lewiński
  Sekretarz – Rafał Mańkowski
  więcej informacji >>
 7. Zespół ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń
  Przewodniczący – Piotr Kułagowski
  Sekretarz – Mariusz Kuna
  więcej informacji >>
 8. Grupa robocza ds. doradztwa odszkodowawczego
  Przewodnicząca – Anna Grykin
  Sekretarz –
  więcej informacji >>
 9. Grupa robocza ds. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej
  Przewodniczący – Jerzy Wieczorek
  Sekretarz – Paulina Pyrko
  więcej informacji >>