Komisje oraz działające przy nich podkomisje i grupy ekspertów:

 1. Komisja Ekonomiczno-Finansowa
  Przewodniczący Komisji – Przemysław Dąbrowski
  Sekretarz Komisji – Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>

  • Podkomisja ds. Solvency II
   Przewodniczący podkomisji – Robert Pusz
   Sekretarz podkomisji – Jan Piątek
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej
   Przewodnicząca Podkomisji – Anna Kacprowska-Paluszek
   Sekretarz Podkomisji – Jan Piątek
   więcej informacji >>
  • Podkomisja rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej
   Przewodniczący Podkomisji – Jan Terlecki
   Sekretarz Podkomisji – Jan Piątek
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej
   Przewodnicząca Podkomisji – Monika Rosa
   Sekretarz Podkomisji – Rafał Socha
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów  ds. FATCA i CRS
   Przewodniczący Grupy –
   Sekretarz Grupy – Rafał Socha
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy
   Przewodniczący Grupy – Jakub Niedźwiedzki
   Sekretarz Grupy – Jan Piątek
   więcej informacji >>
 2. Komisja ds. PR
  Przewodnicząca Komisji – Aleksandra Leszczyńska
  Sekretarz Komisji – Marcin Tarczyński
  więcej informacji >>
 3. Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową
  Przewodniczący Komisji – Wojciech Gruszecki
  Sekretarz Komisji – Mariusz Kuna
  więcej informacji >>

  • Grupa Ekspertów ds. ochrony danych osobowych
   Przewodniczący Grupy – Ambroży Wójcik
   Wiceprzewodniczący Grupy – Kamila Niewęgłowska-Kennedy
   Sekretarz Grupy – Anna Kwiatkowska
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. Wytycznych IT
   Przewodniczący Grupy – Wojciech Gruszecki
   Sekretarz Grupy – Mariusz Kuna
   więcej informacji >>
 4. Komisja ds. TUWów
  Przewodnicząca Komisji – Maria Kuchlewska
  Sekretarz Komisji – Waldemar Kowalski
  więcej informacji >>
 5. Komisja Ubezpieczeń na Życie
  Przewodniczący Komisji – Jarosław Bartkiewicz
  Sekretarz Komisji – Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>

  • Podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie
   Przewodnicząca Komisji – Patrycja Duszeńko-Majchrowska
   Sekretarz Komisji – Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. ubezpieczeń na życie z UFK
   Przewodniczący Komisji – Jarosław Bartkiewicz
   Sekretarz Komisji – Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. długoterminowego oszczędzania
   Przewodniczący Komisji – Paweł Pytel
   Sekretarz Komisji – Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. PRIIPs
   Przewodniczący Komisji – Jerzy Kryk
   Sekretarz Komisji – Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
 6. Komisja ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej
  Przewodniczący Komisji – Tomasz Cichoń
  Sekretarz Komisji – Ewa Czapska
  więcej informacji >>

  • Podkomisja ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej w Ubezpieczeniach na Życie
   Przewodniczący Podkomisji – Piotr Raubo
   Sekretarz Podkomisji – Ewa Czapska
   więcej informacji >>
 7. Komisja Ubezpieczeń Majątkowych
  Przewodniczący Komisji – Witold Janusz
  Sekretarz Komisji – Rafał Mańkowski
  więcej informacji >>

  • Podkomisja ubezpieczeń rolnych
   Przewodniczący Podkomisji – Andrzej Janc
   Sekretarz Podkomisji – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
   Przewodniczący Podkomisji – Radosław Kamiński
   Sekretarz Podkomisji – Renata Orzechowska
   więcej informacji >>
  • Podkomisja reasekuracji
   Przewodniczący Podkomisji – Jacek Kugacz
   Sekretarz Podkomisji – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. ubezpieczeń finansowych
   Przewodnicząca Podkomisji – Joanna Domańska
   Sekretarz Podkomisji – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. ubezpieczeń należności
   Przewodniczący Podkomisji –
   Sekretarz Podkomisji – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych
   Przewodniczący Podkomisji – Krzysztof Szypuła
   Sekretarz Podkomisji – Andrzej Kiciński
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. umowy o wzajemnym uznawaniu roszczeń regresowych w ubezpieczeniach majątkowych
   Przewodniczący Podkomisji – Artur Cieczkiewicz
   Sekretarz Podkomisji – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
  • Grupa Inżynierów Ryzyka
   Przewodniczący Podkomisji –
   Sekretarz Podkomisji – Rafał Mańkowski
   więcej informacji >>
 8. Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych
  Przewodniczący Komisji – Tomasz Piekarski
  Sekretarz Komisji – Monika Chłopik
  więcej informacji >>

  • Grupa Ekspertów ds. CEPiK
   Przewodniczący Grupy – Tomasz Piekarski
   Sekretarz Grupy – Monika Chłopik
   więcej informacji >>
 9. Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych
  Przewodniczący Komisji – Julita Czyżewska
  Sekretarz Komisji – Dorota M. Fal
  więcej informacji >>

  • Grupa Ekspertów ds. Pracowniczych Ubezpieczeń Zdrowotnych
   Przewodniczący Grupy – Sandip Godbole
   Sekretarz Grupy – Paulina Pyrko
   więcej informacji >>
  • Grupa Ekspertów ds. Standaryzacji Szkód Osobowych
   Przewodniczący Grupy – Jakub Jacewicz
   Sekretarz Grupy – Paulina Pyrko
   więcej informacji >>
  • Grupy Ekspertów ds. Procesów i Procedur w Likwidacji Szkód Komunikacyjnych
   Przewodniczący Grupy –
   Sekretarz Grupy – Łukasz Kulisiewicz
   więcej informacji >>
  • Komisja ds. Likwidacji Szkód
   Przewodniczący Komisji – Rafał Stankiewicz
   Sekretarz Komisji – Łukasz Kulisiewicz
   więcej informacji >>
 10. Komisja prawno-legislacyjna
  Przewodnicząca Komisji – Ewa Jezierewska
  Sekretarz Komisji – Hanna Karwat-Ratajczak
  więcej informacji >>

Zespoły i grupy robocze:

 1. Zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity
  Przewodnicząca Zespołu – Agnieszka Gocałek
  Sekretarz Zespołu – Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>

  • Grupy Ekspertów ds. opracowania rekomendacji dobrych praktyk w zakresie „przedłużonej gwarancji”
   Przewodniczący Grupy – Agnieszka Gocałek
   Sekretarz Grupy – Piotr Wrzesiński
   więcej informacji >>
 2. Zespół ds. Reklamacji i Klientów
  Przewodnicząca Grupy –
  Sekretarz Grupy – Andrzej Kiciński
  więcej informacji >>
 3. Zespół ds. oddziałów
  Przewodniczący Zespołu –
  Sekretarz Zespołu – Marek Kurowski
  więcej informacji >>
 4. Zespół ds. ubezpieczeń ochrony prawnej
  Przewodniczący Zespołu – Robert Szywalski
  Sekretarz Zespołu – Renata Orzechowska
  więcej informacji >>
 5. Zespół ds. ubezpieczeń turystycznych
  Przewodnicząca Zespołu – Beata Kalitowska
  Sekretarz Zespołu – Renata Orzechowska
  więcej informacji >>
 6. Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych
  Przewodniczący Zespołu – Piotr Lewiński
  Sekretarz Zespołu – Rafał Mańkowski
  więcej informacji >>
 7. Zespół ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń
  Przewodniczący Zespołu – Piotr Kułagowski
  Sekretarz Zespołu – Mariusz Kuna
  więcej informacji >>
 8. Grupa Robocza ds. doradztwa odszkodowawczego
  Przewodniczący Zespołu – Anna Grykin
  Sekretarz Zespołu – Andrzej Kiciński
  więcej informacji >>
 9. Grupa Robocza ds. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej
  Przewodniczący Zespołu – Katarzyna Bem
  Sekretarz Zespołu – Paulina Pyrko
  więcej informacji >>