Komisje oraz działające przy nich podkomisje i grupy ekspertów:

 1. Komisja ekonomiczno-finansowa
  Sekretarz – Iwona Szczęsna
  więcej informacji >>

 2. Komisja ds. public relations
  Sekretarz – Marcin Tarczyński
  więcej informacji >>
 3. Komisja zarządzania informacją ubezpieczeniową
  Sekretarz – Mariusz Kuna
  więcej informacji >>

 4. Komisja ds. TUW-ów
  Sekretarz – Waldemar Kowalski
  więcej informacji >>
 5. Komisja ubezpieczeń na życie
  Sekretarz – Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>

 6. Komisja ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej
  Sekretarz – Łukasz Kulisiewicz
  więcej informacji >>

 7. Komisja ubezpieczeń majątkowych
  Sekretarz – Rafał Mańkowski
  więcej informacji >>

 8. Komisja ubezpieczeń komunikacyjnych
  Sekretarz – Monika Chłopik
  więcej informacji >>

 9. Komisja ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych
  Sekretarz – Dorota M. Fal
  więcej informacji >>
 10. Komisja ds. likwidacji szkód
  Sekretarz – Łukasz Kulisiewicz
  więcej informacji >>

  • Grupa ekspertów ds. standaryzacji szkód osobowych
   Sekretarz Grupy – Dorota M. Fal
   więcej informacji >>
  • Grupy ekspertów ds. procesów i procedur w likwidacji szkód komunikacyjnych
   Sekretarz – Łukasz Kulisiewicz
   więcej informacji >>
  • Grupa ekspertów ds. wczesnej rehabilitacji powypadkowej
   Sekretarz – Dorota M. Fal
   więcej informacji >>
  • Grupa ekspertów ds. międzynarodowej klasyfikacji ICF
   Sekretarz – Dorota M. Fal
   więcej informacji >>
 11. Komisja prawno-legislacyjna
  Sekretarz – Hanna Karwat-Ratajczak
  więcej informacji >>

Zespoły i grupy robocze:

 1. Zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity
  Sekretarz – Piotr Wrzesiński
  więcej informacji >>
 2. Zespół ds. ubezpieczeń ochrony prawnej
  Sekretarz – Damian Orłowski
  więcej informacji >>
 3. Zespół ds. ubezpieczeń turystycznych
  Sekretarz – Damian Orłowski
  więcej informacji >>
 4. Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych
  Sekretarz – Rafał Mańkowski
  więcej informacji >>
 5. Zespół ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń
  Sekretarz – Mariusz Kuna
  więcej informacji >>
 6. Zespół ds. projektu wytycznych EIOPA w sprawie outsourcingu w zakresie usług chmurowych
  Sekretarz – Mariusz Kuna
  więcej informacji >>
 7. Grupa robocza ds. reklamacji i klientów
  Sekretarz – Paweł Sawicki
  więcej informacji >>
 8. Grupa robocza ds. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej
  Sekretarz – Dorota M. Fal
  więcej informacji >>
 9. Grupa robocza ds. zrównoważonego finansowania
  Sekretarz – Paweł Sawicki
  więcej informacji >>