Nowy członek PIU – Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce

W szeregi członków Polskiej Izby Ubezpieczeń wstąpił nowy podmiot – Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce. Obecnie Izba skupia 78 podmiotów.

Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce jest oddziałem belgijskiej spółki ubezpieczeniowej posiadającej 100% kapitału spółki serwisowej IPA Polska SA. Celem Oddziału jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie produktów assistance. Obie spółki są spółkami równorzędnymi, a ich współpraca ma na celu usprawnienie obsługi handlowej i prawnej kontraktów assistance zawieranych z partnerami instytucjonalnymi IPA w Polsce.

Dyrektorem Generalnym IPA SA Oddział w Polsce jest Marta Kaleńska-Jaśkiewicz, jednocześnie Prezes Zarządu IPA Polska SA. Andrzej Grzych, Członek Zarządu IPA Polska SA jest zastępcą Dyrektora Generalnego IPA SA Oddział w Polsce.

IPA SA Oddział w Polsce mieści się w siedzibie głównej IPA w Warszawie pod adresem:

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Warsaw Trade Tower
Tel. + 48 22 5759400
Fax. +48 22 5759401
e-mail: ipaoddzial@ipa.com.pl
http://www.ipassistance.pl/