Międzynarodowe spotkanie na temat ubezpieczeń katastroficnzych

Fédération Française des Sociétés d’Assurances oraz Mission Risques Natureles zaprosili przedstawicieli Polskiej Izby Ubezpieczeń na spotkanie robocze, dotyczącego funkcjonowania systemu ubezpieczeń katastroficznych we Francji, które odbyło się w dniach 10-11 lipca bieżącego roku w Paryżu.

Podczas tego spotkania omawiane były zagadnienia związane z zagadnieniami prawnymi i aktuarialnymi systemu, reasekuracją ryzyk katastroficznych oraz współpracą sektora publicznego z sektorem ubezpieczeniowym w zakresie zarządzania zagrożeniami i skutkami występowania katastrof naturalnych. W spotkaniu ze strony francuskiej i polskiej uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej oraz rynku ubezpieczeniowego.

Poniżej dostępne są prezentacje ze spotkania.

Prezentacje część 1
Prezentacje część 2
Prezentacje część 3