11 września 2012
/
Aktualności

Fédération Française des Sociétés d’Assurances oraz Mission Risques Natureles zaprosili przedstawicieli Polskiej Izby Ubezpieczeń na spotkanie robocze, dotyczącego funkcjonowania systemu ubezpieczeń katastroficznych we Francji, które odbyło się w dniach 10-11 lipca bieżącego roku w Paryżu.

Podczas tego spotkania omawiane były zagadnienia związane z zagadnieniami prawnymi i aktuarialnymi systemu, reasekuracją ryzyk katastroficznych oraz współpracą sektora publicznego z sektorem ubezpieczeniowym w zakresie zarządzania zagrożeniami i skutkami występowania katastrof naturalnych. W spotkaniu ze strony francuskiej i polskiej uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej oraz rynku ubezpieczeniowego.

Poniżej dostępne są prezentacje ze spotkania.

Prezentacje część 1
Prezentacje część 2
Prezentacje część 3