Marek Czerski nowym członkiem Komisji Rewizyjnej PIU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń, odbywające się w dniu wczorajszym, wybrało Marka Czerskiego, Prezesa Zarządu PTR SA na członka Komisji Rewizyjnej PIU.

Marek Czerski, zastąpił na tym stanowisku Jarosława Parkota, Prezesa Zarządu TUiR Warta SA.

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w nowym składzie odbędzie się w 22 września.

Ponadto NWZ PIU zdecydowało o przyznaniu odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń” 56 osobom zarekomendowanym przez zakłady ubezpieczeniowe. Odznaki zostaną wręczone podczas pierwszego dnia obchodów XX-lecia Izby w dniu 18 listopada 2010 r.