List Prezesa PIU do Rzecznika Ubezpieczonych

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU wystosował list do Pani Haliny Olendzkiej, Rzecznika Ubezpieczonych.
List ma związek z pojawiającymi się ostatnio w mediach artykułami, których autorką jest Pani Małgorzata Więcko, reprezentująca Biuro Rzecznika Ubezpieczonych. W opinii PIU artykuły te są nie tylko nierzetelne, ale często zawierają także informacje nieprawdziwe – dotyczące nie tylko rynku ubezpieczeniowego, ale także przepisów prawa. Autorka (z wykształcenia prawnik) próbuje za pomocą swoich artykułów dyskredytować jeden z modeli działalności ubezpieczeniowej – model direct.

Sugeruje między innymi, jakoby ubezpieczyciele direct działali na podstawie innych reguł prawnych, niż tradycyjne towarzystwa ubezpieczeniowe – co oczywiście nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości.

Podaje nieprawdziwe informacje na temat dostępu klientów firm direct do informacji o produktach, dostępu ogólnych warunków ubezpieczenia i możliwości konsultacji z pracownikami centrów obsługi klienta. Autorka publikując fałszywe informacje, nie wspomina jednocześnie ani o skali rzekomego problemu ani nie podaje przykładów swoich rewelacji. Niepokój PIU jest tym większy, że to właśnie Rzecznik Ubezpieczonych jest instytucją ustawowo powołaną do tego, by stawać w obronie i reprezentować interesy klientów ubezpieczycieli.

Publikacje autorki nie tylko wprowadzają klientów w błąd, ale wręcz mogą skutkować poważnymi obawami klientów o pewność ochrony, jakiej udziela ubezpieczyciel.

Poprzez tego typu teksty, instytucja Rzecznika Ubezpieczonych, zamiast budować w Polsce świadomość ubezpieczeniową, świadomie tworzy ubezpieczeniowych analfabetów.

W opinii PIU wszelkie informacje, sygnowane szacowną instytucją Rzecznika Ubezpieczonych, powinny być podawane ze szczególną starannością i rzetelnością. Tej zaś w przedmiotowych publikacjach zabrakło.

List Prezesa PIU do Rzecznika Ubezpieczonych