Biuro Polskiej Izby Ubezpieczeń

Jest swoistym centrum kompetencyjnym samorządu ubezpieczeniowego. Organizuje prace komisji merytorycznych, prowadzi projekty wspierające procesy legislacyjne i nadzoruje współpracę z rynkiem oraz innymi instytucjami.

Polska Izba Ubezpieczeń
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

office@piu.org.pl
tel: +48 22 42 05 105

Dział marketingu i PR

Marketing, koordynator Kongresu PIU
Joanna Cyrul
Tel. 22 420 51 22
j.cyrul@piu.org.pl

Kontakt dla mediów
Marcin Tarczyński
Tel. 22 420 51 27
Kom. 667 665 429
m.tarczynski@piu.org.pl

Uwaga!

Polska Izba Ubezpieczeń nie kontaktuje się bezpośrednio z ubezpieczonymi lub poszkodowanymi. Nie oferuje nikomu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych ani nie zajmuje się poradami w zakresie konkretnych ubezpieczeń lub inwestycji. Nie posiada również żadnych danych, dotyczących klientów zakładów ubezpieczeń. Jakakolwiek próba podawania się za przedstawiciela PIU w celu sprzedaży usługi ubezpieczeniowej lub innego produktu jest nadużyciem. W takich sytuacjach prosimy o zachowanie ostrożności i powiadomienie PIU.