Konkurs na prace dyplomowe rozstrzygnięty

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że Konkurs im. Leona Kozickiego 2010 na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny ubezpieczeń został zakończony. Rada Opiniująca w składzie prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, dr Wojciech Nagel, prof. dr hab. Kazimierz Ortyński, dr Jan Piątek, dr Adam Pustelnik, dr Witold Walkowiak, dokonała wyboru najlepszych prac ze wszystkich nadesłanych do konkursu.

 

Pierwsze miejsce przyznano Mariuszowi Kamińskiemu za pracę pt. „Dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych z uwzględnieniem typowych sytuacji spornych”. Według opinii Rady podjęty temat badawczy jest aktualny i ważny dla teorii i praktyki ubezpieczeń gospodarczych. Autor w ciekawy i pełny sposób prezentuje zagadnienia dotyczące dochodzenia roszczeń z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz kompleksowo ujmuje problematykę likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Promotorem pracy był prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Drugie miejsce przyznano ex aequo Joannie Adamskiej za pracę „Sekurytyzacja w ubezpieczeniach na życie jako narzędzie transferu ryzyka śmiertelności” oraz Arkadiuszowi Filipowi i Marcinowi Wienke za pracę pt. „Odporność składki kwantylowej ze względu na zaburzenia rozkładu wielkości pojedynczej szkody w modelach ryzyka łączonego”. Rada uznała, że pierwszy temat jest oryginalny i napisany z rozmachem, drugi prezentuje opanowanie przez autorów metod statystyczno-matematycznych oraz umiejętności zastosowania ich w ubezpieczeniach non-life, a w szczególności w sferze kształtowania składki ubezpieczeniowej. Promotorem pierwszej pracy była prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider z Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast drugiej dr Agata Boratyńska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Trzecie miejsce przyznano Wioletcie Baranowskiej za pracę pt. „Wyłączenia grupowe od zakazu porozumień ograniczających konkurencję na przykładzie sektora ubezpieczeń gospodarczych”. Autorka podejmuje analizę skomplikowanej materii prawa europejskiego, koncentrując się na przepisach dotyczących prawa konkurencji oraz wyłączeń grupowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję w sektorze ubezpieczeń gospodarczych. Promotorem pracy była prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wygranych. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza tegorocznych i przyszłorocznych dyplomantów do składania prac magisterskich i licencjackich w przyszłorocznej edycji konkursu.