XI Kongres PIU

20 lat w Unii Europejskiej – czy to złoty wiek Polski?

Podsumowanie XI Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Sopot, 22-23 maja

20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej była kanwą XI Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zaproszeni goście – eksperci z dziedzin ubezpieczeń i pokrewnych, podczas paneli, debat i prezentacji, podsumowali, czy i jak spełniły się nasze oczekiwania, ile faktycznie zyskaliśmy na wejściu do UE, a także jakie są perspektywy dla Polski na kolejne lata i co jeszcze powinniśmy usprawnić. Ważnym punktem wydarzenia było podpisanie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI) przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń w obecności Komisji Nadzoru Finansowego.

20 lat sukcesywnego rozwoju Polski

W ciągu 20 lat staliśmy się bardzo dojrzałym i samoregulującym się rynkiem. Dziś reprezentujemy wysoki, europejski poziom. Potencjał ubezpieczeń w Polsce mógłby być jeszcze lepiej wykorzystany, gdyby stworzyć rozwiązania systemowe, zwłaszcza w zdrowiu i ubezpieczeniach na życie, dających ochronę i pozwalających na długoterminowe oszczędzanie. Istotną kwestią jest też zastanowienie się, czy już jesteśmy przeregulowani. Mamy obecnie do czynienia z ogromną liczbą aktów prawnych, jak również zmienia się charakter stanowionego prawa. W życie wchodzi coraz więcej aktów delegowanych, co sprawia, że trudniej zachować lokalną specyfikę. Na to nakłada się duża liczba regulacji wydawanych przez lokalne nadzory – powiedział w mowie początkowej Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Celem pierwszej debaty kongresu było znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Czy prawidłowo wyznaczyliśmy cele i poziom naszych aspiracji?”. Z dyskusji prof. Briana Portera-Szűcsa z Uniwersytet Michigan i dr hab. Marcina Piątkowskiego, prof. Akademii Leona Koźmińskiego i ekonomisty w Banku Światowym płynął wniosek, że przed Polską stoi wyzwanie dogonienia wysokorozwiniętych gospodarek Zachodu. Ostatnie dekady przerosły oczekiwania wszystkich pod względem rozwoju, a do 2050 r. Polska ma szansę być gospodarczym liderem Europy i świata. Warto to mądrze wykorzystać.

Kolejny panel dotyczył momentu cyklu regulacyjnego, w jakim znajduje się Polska i Europa. Nowe wyzwania i zagrożenia dotyczące branży muszą być rozwiązane i skoordynowane, stąd duża liczba regulacji. Każda z nich ma swój sens, ale wszystkie razem mogą sprawiać przytłaczające wrażenie. Istotny jest więc kompromis pomiędzy pewnością a elastycznością prawa, równowaga. Do takich wniosków doszli biorący udział w dyskusji Petra Hielkema, przewodnicząca EIOPA i Didier Millerot, kierownik działu ubezpieczeń i emerytur KE oraz dr hab. Jacek Jastrzębski, przewodniczący UKNF.

Istotny krok w stronę samoregulacji branży ubezpieczeniowej i bankowej

Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI) to efekt współpracy PIU i ZBP. Uroczyste podpisanie dokumentu rozpoczęło drugi dzień kongresu.

Intencją Polskiej Izby Ubezpieczeń jest wprowadzenie postanowień dobrych praktyk jako uzupełnienia do nowelizacji „Rekomendacji U” KNF. Wierzę, że wprowadzenie tych standardów przyczyni się do zwiększenia zaufania klientów do produktów CPI i całego rynku bancassurance – podsumował Jan Grzegorz Prądzyński. – Podpisanie dobrych praktyk to wyjątkowy przykład współpracy dwóch środowisk. Współpracy wymagającej, ale zakończonej sukcesem. Jestem przekonany, że wspólnie z ZBP wytworzymy wiele kolejnych dobrych rozwiązań, dobrych przede wszystkim dla klientów.

Prezes ZBP, Tadeusz Białek przyznał w trakcie przemówienia, że samoregulacja jest najlepszym standardem sektora finansowego w całej Unii. Cezary Stypułkowski, Przewodniczący Rady ZBP dodał, że osoby zaangażowane w ten proces doprowadziły do lepszego zrozumienia wzajemnych zależności banków i ubezpieczeń, a sama formuła dobrych praktyk może być uzupełnieniem działań regulacyjnych. Dr hab. Jacek Jastrzębski, przewodniczący UKNF, wyraził nadzieję, że dokument stanie się codzienną praktyką rynku finansowego.

W dalszej części kongresu Katarzyna Przewalska, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Ubezpieczeniowego Ministerstwa Finansów, Sławomir Pomarański, dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych UKNF, dr hab. Paweł Wajda, prof. UW, Członek Zarządu PZU Życie oraz Tomasz Tarkowski, dyrektor Zarządzający w UNIQA dyskutowali, jak wykorzystać doświadczenia legislacyjne rynków europejskich do doskonalenia systemu regulacji odszkodowawczych w Polsce. Jednym z punktów panelu było zapewnienie Ministerstwa Finansów dotyczące wprowadzenia regulacji w działalności kancelarii odszkodowawczych – włączenie do prac nad dokumentem zapowiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rafał Mańkowski, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych w PIU, pytał swoich rozmówców o to, czy kolejne 20 lat gospodarczego sukcesu będzie możliwe bez kredytu kupieckiego. Grono ekspertów, w składzie prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska z SGH, Luiza Bednarowska-Kopyść, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów Ubezpieczeniowych KUKE, dr Marek Rozkrut, Główny Ekonomista EY na Europę i Azję Centralną i Paweł Szczepankowski z  Atriadus, przewodniczący Podkomisji ds. ubezpieczeń należności, rozważało, czy ubezpieczenia mogą przyczynić się do wzrostu znaczenia Polski na tle Europy. Kredyt kupiecki jest ważnym elementem dalszego rozwoju, pod warunkiem, że jest ubezpieczony. Planowanie eksportu czy ekspansji zagranicznych to przede wszystkim ograniczanie ryzyka.

Gorące dyskusje na temat rozwoju Polski, perspektyw na kolejne lata i regulacji uzupełniły wykłady i prezentacje dotyczące sztucznej inteligencji i innowacji w obszarze ubezpieczeń.

Zapisy wystąpień i paneli dyskusyjnych na YouTube.

Szczegółowe informacje na temat XI kongresu dostępne są na stronie: https://kongres-piu.pl/

 

Patron medialny