Kolejne odznaki “Za zasługi dla ubezpieczeń”

11 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIU przyznało odznaki “Za zasługi dla ubezpieczeń”. Odznaki zostały przyznane następującym osobom:

 

Osoby zgłoszone przez Uniqa TU SA:
1. Andrzej Jarczyk

Osoby zgłoszone przez Gothaer TU SA:
1. Mariusz Kłosowski
2. Agata Skrężyna-Dudek
3. Hubert Grochowski
4. Magdalena Szczepańska

Osoby zgłoszone przez Signal Iduna TU SA:
1. Agnieszka Hołubowska
2. Jerzy Świątek

Osoby zgłoszone przez TU Europa SA:
1. Bartosz Dąbrowski
2. Elżbieta Rajter-Łożyńska
3. Jadwiga Łoś-Ujda

Osoby zgłoszone przez PZU SA:
1. Ruzica Walkiewicz
2. Barbara Wdowiak
3. Karol Jasik
4. Halina Panek

Osoby zgłoszone przez Interrisk TU SA:
1. Iwona Borkowska
2. Robert Kowalczyk
3. Bartosz Okrasa
4. Angelika Pietrzyk-Paczosa
5. Grzegorz Kusy
6. Waldemar Kozłowski

Odznakę “Za zasługi dla ubezpieczeń” można przyznać osobie fizycznej zatrudnionej w zakładzie ubezpieczeń lub w instytucji ubezpieczeniowej, osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, krajowym i zagranicznym, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce. Z wnioskiem o nadanie odznaki mogą występować członkowie i prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.