Kolejne firmy w porozumieniu regresowym

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń przystąpi do umowy w sprawie zasad i trybu wzajemnego uznawania roszczeń regresowych. Do tej pory porozumienie podpisały firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, których łączny udział w rynku OC komunikacyjnego sięga ok. 90 proc. Inni ubezpieczyciele mają przystąpić do umowy w najbliższych tygodniach.

Deklaracje o chęci przystąpienia do porozumienia wyraziły też BRE Ubezpieczenia TU oraz Concordia Polska TUW.

Realizacja zapisów umowy wprowadzi znaczne udogodnienia dla kierowców. Klient niebędący sprawcą wypadku, likwidując dobrowolnie szkodę w ramach własnego autocasco, będzie miał pewność, że procedura likwidacji szkody oraz wypłaty odszkodowania zostanie znacznie skrócona.

Dzięki współpracy zakładów ubezpieczeniowych w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń, powstało ważne porozumienie. Istotny jest fakt, że do umowy przystąpią towarzystwa reprezentujące prawie cały rynek ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Taka zgodność powoduje, że umowa zapewnia ogromny komfort polskim kierowcom – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.