Kolejna firma zgłasza akces do PIU

Polska Izba Ubezpieczeń poszerzyła grono członków o kolejną firmę – Atradius Credit Insurance NV Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Obecnie samorząd ubezpieczeniowy skupia 80 podmiotów.

Atradius oferuje szeroki zakres rozwiązań z dziedziny zarządzania należnościami, które chronią przedsiębiorstwa przed rynkowymi zagrożeniami w handlu lokalnym i globalnym.

Dyrektorem Zarządzającym Atradius Credit Insurance NV Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest Paweł Szczepankowski.