Jan Grzegorz Prądzyński w Komitecie Strategicznym Insurance Europe

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń został powołany do Komitetu Strategicznego Insurance Europe. Obecna kadencja Komitetu przypada na lata 2013-2016.
Komitet Strategiczny Insurance Europe to organ opiniujący priorytetowe kierunki działań oraz wyznaczający główne cele dla organizacji Insurance Europe. Jego odpowiednikiem w spółkach prawa handlowego jest rada nadzorcza. 

Jan Grzegorz Prądzyński jest pierwszym Polakiem, który zasiada w Komitecie Strategicznym Insurance Europe. Członkami Komitetu są przedstawiciele dziesięciu federacji ubezpieczeniowych z największych krajów europejskich, oraz pięć osób reprezentujących inne europejskie organizacje ubezpieczeniowe. Pracami Komitetu kieruje bezpośrednio prezydent Insurance Europe Sergio Balbinot – Group Chief Insurance Officer, Generali Group, Włochy. 

Insurance Europe to europejska organizacja, zrzeszająca federacje ubezpieczeniowe z trzydziestu czterech krajów. Organizacja, z siedzibą w Brukseli, reprezentuje federacje narodowe przed najważniejszymi gremiami Unii Europejskiej. Prowadzi również działania zmierzające do podniesienia świadomości ubezpieczeniowej oraz promocji ubezpieczeń. PIU jest członkiem Insurance Europe od 1998 r.