J. Grzegorz Prądzyński ponownie prezesem zarządu PIU

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń powołało ponownie Jana Grzegorza Prądzyńskiego na stanowisko prezesa zarządu Izby. Wiceprezesem PIU pozostanie Andrzej Maciążek, natomiast na członka zarządu powołano Marcina Łuczyńskiego, dotychczasowego dyrektora ds. finansów i podatków zakładów ubezpieczeń.

– Chciałbym w imieniu całego zarządu podziękować członkom Izby za okazane nam zaufanie. Nie będzie to kadencja łatwa, co wiąże się m.in. z wejściem w życie Solvency II. Jestem jednak przekonany, że polski rynek ubezpieczeniowy ma w PIU silnego i profesjonalnego reprezentanta, potrafiącego sprostać trudnym zadaniom  – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński.    

Walne zgromadzenie wybrało wczoraj także 11 członków Komisji Rewizyjnej, pełniącej funkcję Rady Nadzorczej PIU. W jej skład weszli: Ryszard Bociong, Marek Czerski, Piotr Dzikiewicz, Maciej Jankowski,  Witold Jaworski,  Andrzej Klesyk, Zygmunt Kostkiewicz, Piotr Narloch, Jarosław Parkot, Ewa Stachura-Kruszewska i Grzegorz Szatkowski.

Członkowie PIU udzielili podczas Walnego Zgromadzenia absolutorium wszystkim członkom zarządu i Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji. Przyjęto również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu i działalności Komisji Rewizyjnej.

Walne zgromadzenie zakończyła uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów członkom Komisji Rewizyjnej PIU w latach 2008-2011. Prezes PIU wręczył także 11 osobom odznaki „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”. Odznaczeni zostali: Pani Grażyna Golińska, Pani Magdalena Kaczmarek, Pani Katarzyna Kasztelan-Przybylska, Pan Piotr Adamczyk, Pan Andrzej Janc, Pan Zbigniew Jęksa, Pan Radosław Kamiński, Pan Adam Muzioł, Pan Jakub Nawracała, Pan Piotr Szlenk, Pan Paul Villemagne.