Usage Based Insurance (UBI)

w ubezpieczeniach komunikacyjnych system taryfikacji opierający się na analizie bieżących danych o wykorzystaniu pojazdu oraz zachowaniach kierowcy. Dane te zbierane są za pomocą odczytów licznika kilometrów, bądź dzięki specjalnym urządzeniom telekomunikacyjnym montowanym w samochodach. Do systemu UBI zaliczyć można np. system pay-as-you-drive. Usage Based Insurance na razie są wykorzystywane głównie w Stanach Zjednoczonych, w Europie są natomiast mniej popularne.