Stopa składki

wyrażona w promilach, lub procentach sumy ubezpieczenia. Stawki mogą być także wyrażane kwotowo