Składka ubezpieczeniowa

to kwota, należna ubezpieczycielowi za udzieloną ochronę ubezpieczeniową