Ryzyko ubezpieczeniowe

zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową