Retrocesja

umowa reasekuracji zawierana przez reasekuratorów z dalszymi reasekuratorami