PRIIPs (ang. Packaged Retail Investment Products and insurance-based investment products, detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne)

unijna inicjatywa regulująca jakość, rzetelność i przejrzystość informacji, które powinny być przekazywane klientom kupującym produkty inwestycyjne. Zgodnie z założeniami PRIIPs klient ma otrzymywać KID – key information document, na którym wzorowana jest polska Karta Produktu. Głównym celem PRIIPs jest ochrona konsumentów.