Kombinowane ubezpieczenie

polisa obejmujące kilka ryzyk ubezpieczeniowych