Cedent

w reasekuracji zakład ubezpieczeń oddający ryzyko, reasekurowany.