Aktuariusz

ekspert, który stosując metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oblicza ryzyko zdarzeń losowych; w zakładach ubezpieczeń aktuariusze odpowiadają m.in. za budowę taryf ubezpieczeniowych, kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wycenę portfeli ubezpieczeniowych oraz obliczanie marginesu wypłacalności i kapitałów własnych.