Gala wręczenia nagród w konkursach PIU

Około 50 osób zjawiło się na uroczystej gali wręczenia nagród w konkursach organizowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń – dziennikarskim i studenckim. Uroczystość rozpoczęła się wykładem prof. Wiesława Godzica, który opowiadał o rolach celebrytów, dziennikarzy i ekspertów we współczesnej kulturze. Po referacie Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU, wręczył nagrody laureatom obu konkursów studenckiego i dziennikarskiego.

W konkursie PIU na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny ubezpieczeń im. Leona Kozickiego 2012 pierwsze miejsce zajął Daniel Gwiazda z SGGW za pracę pt. „Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń majątkowych”. Drugie miejsce przypadło Dominikowi Kęsce z WPiA UW za pracę pt. „Zakres czasowy ochrony w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej”. Trzecie miejsce ex aequo otrzymały: Patrycja Piechowiak i Martyna Roszak z UE w Poznaniu. Pierwsza za pracę pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na przykładzie branży ubezpieczeniowej”, druga za pracę pt. „Program obowiązkowych ubezpieczeń nieruchomości mieszkalnych od skutków katastrof naturalnych w Polsce w oparciu o doświadczenia innych państw”.

W konkursie dziennikarskim PIU 2012 ubezpieczeniowym dziennikarzem roku został Mariusz Gawrychowski z „Pulsu Biznesu”. Kapituła konkursu doceniła wysoką wartość informacyjną tekstów, wnikliwą analizę rynku i konsekwencję w zajmowaniu się tematyką ubezpieczeniową. Nagrodę dla ubezpieczeniowego tekstu/audycji roku przyznano ex aequo Mateuszowi Ostrowskiemu za cykl filmów w portalu Onet.pl – za oryginalne przedstawienie tematyki ubezpieczeniowej i Reginie Skibińskiej, za przekrojowe teksty ubezpieczeniowe w „Rzeczpospolitej”, charakteryzujące się wyjątkową dokładnością i rzetelnością. Nagrodę za debiut roku przyznano Alinie Treptow za teksty opublikowane w „Pulsie Biznesu” o ubezpieczeniach zdrowotnych. Redakcją roku została „Rzeczpospolita” za konsekwentne podejmowanie tematyki ubezpieczeniowej w wymiarze edukacyjnym, ekonomicznym i prawnym.

Poniżej obejrzeć można galerię zdjęć z wydarzenia.