Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2016

Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (Euro Health Consumer Index – EHCI) to jeden z najważniejszych corocznie publikowanych raportów na temat opieki zdrowotnej w Europie, tworzonych od 2005 roku przez szwedzką firmę Health Consumers Powerhouse (HCP). EHCI analizuje system ochrony zdrowia w 35 europejskich krajach, na podstawie niemal 50 wskaźników podzielonych na 6 podkategorii:

• Prawa pacjenta i informacje przeznaczone dla pacjenta
• Dostępność (czas oczekiwania na leczenie)
• Wyniki leczenia
• Zakres i zasięg oferowanych świadczeń
• Profilaktyka
• Środki farmaceutyczne

Analizując szczegółowo wyniki wszystkich 35 badanych państw, można dojść do wielu ciekawych wniosków, także odnośnie kierunku zmian w polskiej ochronie zdrowia. Od początku publikacji raportów EHCI Polska klasyfikuje się, niestety, w „ogonie Europy”. W 2014 r. zajęliśmy 32 miejsce, w 2015 r. spadliśmy na przedostatnią, 34 pozycję, zaś w najnowszym rankingu awansowaliśmy na 31 lokatę.

Autorem raportu Euro Health Consumer Index – EHCI jest Health Consumer Powerhouse. Opinie zawarte w publikacji są opiniami pochodzącymi od autorów raportu.

Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2016