Euro Health Consumer Index 2009 – raport zdrowotny PIU

Polska Izba Ubezpieczeń oraz Health Consumer Powerhouse przygotowali raport pt. “Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2009” (Euro Health Consumer Index). Jest to już piąte wydanie zestawienia konsumenckiego rankingu systemów opieki zdrowotnej, ale po raz pierwszy publikowane w języku polskim. Zestawienie przedstawia 33 narodowe systemy opieki zdrowotnej, a koncentruje się na funkcjonowaniu tych systemów z perspektywy konsumenta. W raporcie wyróżniającą pozycję zajmuje holenderski system opieki zdrowotnej. Potwierdza to, że prowadzona w tym kraju reforma systemu opieki zdrowotnej przynosi dobre efekty. Warto podkreślić, że właśnie na wzorcach holenderskich Polska Izba Ubezpieczeń oparła założenia propozycji dla systemu polskiego. Z przygotowanego rankingu wynika jednoznacznie, że Polska obecnie dysponuje jednym z gorszych jakościowo systemów ochrony zdrowia. Mimo, że w okresie dynamicznego wzrostu gospodarczego, wpływy do systemu zwiększały się, sytuacja nie uległa poprawie.

Autorem raportu Euro Health Consumer Index – EHCI jest Health Consumer Powerhouse. Opinie zawarte w publikacji są informacjami i opiniami pochodzącymi od autorów raportu.

Przedstawiamy pełną, polskojęzyczną wersję raportu Euro Health Consumer Index 2009.