Insurance News 1 / 2010

All texts published in the journal are made available free of charge under the  Creative Commons (CC BY-ND 3.0) license, and Authors publishing in the journal – retaining all copyrights – accept the terms of the Creative Commons (CC BY-ND 3.0)

We invite you to have a look at the scientific quarterly journal “Insurance News” issue 1/2010

Table of contents

DISSERTATIONS

1. The internal model in the Solvency II system – the road to its approval – Daria Ringwelska
2. The concept of useful information and the supervision over insurance companies – Robert Kurek
3. Financial crises as an opportunity for the mutual insurance? The observations of the global financial crisis – Marietta Janowicz-Lomott
4. The growth of the Polish insurance market between 1991 and 2008 – Agnieszka Pobłocka
5. The practical aspects of the transfer agreement of the insurance portfolio – Adrian Krzyżanowski
6. The problems of loss adjustment, resulting from a third-party insurance, for the owners of motor vehicles – Marcin Wojtkowiak
7. The ecological insurance as a means of financing risks in the mining industry – Grażyna Sordyl, Maria Płonka
8. Tax advantages and voluntary pension savings on the example of the USA – Piotr Pisarewicz

DEBUT

1. Kryzys gospodarczy a reasekuracja – Miłosz Oganiaczyk, Tomasz Ziajka

REVIEWS

1. Marzena Bac – „Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie” (Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2009) – recenzja Tomasz Michalski
2. Mario Zinnert – „Recht und Praxis des Versicherungsmaklers”, (Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, Karlsruhe 2008) – recenzja Anna Kufel-Siemińska

VARIA

1. Praktyki w bankach i zakładach ubezpieczeń dla studentów kierunków ekonomicznych (wyniki badań ankietowych) –Mirosław Maszybrocki