Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń sprzętu opracowane

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała dokument zatytułowany “Dobre praktyki PIU na polskim rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń sprzętu”. Celem dobrych praktyk jest poprawa jakości informacji przekazywanych wszystkim klientom, którzy wraz zakupem urządzeń elektronicznych oraz sprzętów RTV/AGD, otrzymują ofertę dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenia takie przewidują ochronę w razie awarii lub zniszczenia sprzętu. – Duże zainteresowanie tymi usługami oraz sygnały ze strony klientów sprawiają, że określenie zasad oferowania i informowania o charakterze tego typu polis jest konieczne. Naszą intencją jest, by każdy klient przy zakupie sprzętu, miał świadomość ochrony ubezpieczeniowej i wartości tej ochrony. Nie mam wątpliwości, że dobry serwis, oferowany przez ubezpieczyciela przy zakupie sprzętu elektronicznego, jest dla klienta dużą wartością – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Zgodnie z dobrymi praktykami, dystrybutorzy sprzętu mają obowiązek przedstawiać informacje o ubezpieczeniu w taki sposób, by charakter ochrony nie był utożsamiany z gwarancją udzielaną przez producenta sprzętu. Informacje przekazywane klientowi w materiałach promocyjnych, telefonicznie oraz podczas zakupu, muszą jednoznacznie wskazywać formę prawna usługi, nazwę ubezpieczyciela i oznaczenie iż ochrona nie jest tożsama z gwarancją lub rękojmią za wady fabryczne w rozumieniu kodeksu cywilnego. Istotną informacją dla klientów jest to, że dobre praktyki maja zostać przyjęte nie tylko przez ubezpieczycieli, ale też dystrybutorów, czyli sieci handlowe. – Opracowany przez nas dokument przewiduje prowadzenie szkoleń dla pracowników sieci handlowych, dzięki czemu udzielana na temat ubezpieczenia informacja będzie rzetelna i kompletna – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

14 listopada br. dokument został przekazany zakładom ubezpieczeń. Branża planuje wdrożenie dobrych praktyk z końcem pierwszego kwartału 2017 r. Dokument poddany został konsultacjom z UOKiK, KNF i Rzecznikiem Finansowym. Rzecznik w korespondencji z Polską Izbą Ubezpieczeń wyraził poparcie dla inicjatywy, podkreślając że stanowi ona znaczący krok w kierunku poprawy standardów obsługi klientów korzystających z tego rodzaju ubezpieczeń.

Tekst dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń sprzętu
Opinia Rzecznika Finansowego w sprawie dobrych praktyk