156 ubezpieczeń obowiązkowych i przymusowych w Polsce

24 czerwca 2013
/
Analizy

156 ubezpieczeń obowiązkowych i przymusowych reguluje polskie prawo oraz dotyczące nas akty międzynarodowe. Co więcej, w aktach prawnych związanych z ubezpieczeniami panuje tak niewyobrażalny chaos, że ustalenie liczby obowiązkowych ubezpieczeń zajęło ekspertom aż 3 miesiące.