17 maja 2018

Zwolnienie z obowiązku posiadania dokumentów – czy nowy pomysł sprawdzi się w każdych warunkach?

Autor: Monika Chłopik

Zwolnienie z obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego i polisy OC to duża zmiana w prawie o ruchu drogowym. Daje nadzieję na całkowite odejście od obowiązku wożenia ze sobą dokumentów, kiedy CEPiK 2.0 osiągnie pełną funkcjonalność. Ułatwia życie nie tylko kierowcom, również ubezpieczycielom – na pewno przyczyni się do wzrostu roli BLS. Ale czy nowy pomysł sprawdzi się w każdych warunkach?

Zwolnienie z obowiązku posiadania dokumentów

Zmiany przepisów zwalniają kierujących pojazdami zarejestrowanymi w Polsce, podczas poruszania się po terytorium RP, z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy OC komunikacyjnego. Policja w razie kontroli drogowej sprawdzi samodzielnie w CEP (Centralnej Ewidencji Pojazdów) dane o pojeździe i dokumentach pojazdu. Nadal trzeba będzie ze sobą wozić prawo jazdy.

Jeśli okaże się, że trzeba zatrzymać dowód rejestracyjny, odpowiednia adnotacja pojawi się w ewidencji i widoczna będzie dla wszystkich podmiotów uprawnionych do dostępu do CEP. Warto to wiedzieć, bo np. kierowca, który nie zrobi badań technicznych w terminie, nie będzie mógł zatuszować tego faktu „zapomnieniem” dowodu rejestracyjnego.

Ułatwieniem będzie także „zwrot” dowodu. W związku z tym, że przyjęto rozwiązanie polegające na rezygnacji z fizycznego zatrzymywania dokumentu, po ustaniu przyczyn, które je uzasadniały, posiadacz pojazdu przekaże taką informację albo do organu, który „zatrzymał” dowód rejestracyjny, albo do tego, który go wydał i do ewidencji wprowadzone zostaną dane o jego „zwrocie”. Procedura zatrzymania dowodu rejestracyjnego i jego zwrotu będzie zatem ograniczała się do zaewidencjonowania informacji w bazie danych i nie będzie wymagała zaangażowania posiadacza pojazdu. Nie będzie trzeba odbierać dokumentu z wydziału komunikacji.

Zniesienie kar za brak dokumentów

Dla kierowców zmiany oznaczają przede wszystkim zniesienie kar za brak dokumentów. Za jazdę autem bez potwierdzenia zawarcia umowy OC czy dowodu rejestracyjnego grozi teraz mandat do 50 zł za brak każdego z dokumentów. Zmiana z pewnością jest bardzo korzystna dla osób, które mają więcej niż jedno auto w domu i uciążliwe jest dla nich pamiętanie o tym, aby zabrać dokumenty do właściwego samochodu albo w przypadku, gdy w domu jest więcej niż jeden kierowca i trzeba wymieniać się dokumentami.

Miejsca bez Internetu

Ze zmianą ustawy mogą wiązać się jednak pewne problemy. Mimo że żyjemy w XXI wieku, myślimy o technologii 5G, to w dalszym ciągu są miejsca w Polsce – nawet w niedalekiej okolicy Warszawy, gdzie nie ma Internetu. Jak wtedy policja sprawdzi dane w CEP? Może łącząc się dyżurnym?

Możliwe utrudnienia w przypadku kolizji – rośnie rola BLS

Warto też zwrócić uwagę na możliwe utrudnienia w przypadku kolizji. Kierujący pojazdami wymieniają się danymi potrzebnymi do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. O ile nie ma trudności z wpisaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, o tyle problem może pojawić się z polisą OC. Co w przypadku, kiedy sprawca nie pamięta, z którym zakładem zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC? Oczywiście szybko można to sprawdzić na stronie UFG, ale ponownie, co zrobić, gdy nie ma zasięgu? Może zadzwonić na policję? A jeśli telefon się rozładuje? Co z adresem sprawcy? Nie ma go w nowym dowodzie osobistym…

To przyczyni się do wzrostu roli BLS. Zakład ubezpieczeń, w którym klient wykupił OC, pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości i przejmie na siebie potencjalne zamieszanie z ustaleniem wszystkich istotnych danych.

A może znieść obowiązek wysyłania papierowej oferty?

Dość jednak narzekania – są słabsze punkty, ale bez wątpienia jednak czas odejść od papierowych dokumentów. Gdyby to jeszcze połączyć ze zniesieniem obowiązku wysyłania do ubezpieczającego papierowej najczęściej oferty o warunkach ubezpieczenia na kolejny okres czy potwierdzenia zawarcia tego ubezpieczenia, niejedno drzewo mogłoby jeszcze rosnąć.

Weźcie dokumenty ze sobą!

Na koniec jeszcze jedna ważna informacja – wprawdzie ustawa wprowadzająca omawiane zmiany wchodzi w życie 4 czerwca br., ale nie oznacza to, że tego dnia dowód rejestracyjny i polisę OC możemy zostawić w domu – wdrożenie wszystkich nowych rozwiązań w CEPiK 2.0 poprzedzone będzie komunikatem ministra ds. informatyzacji ogłoszonym co najmniej 3 m-ce  przed dniem wdrożenia tych rozwiązań. Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwo Cyfryzacji chciałoby wprowadzić tą zmianę jeszcze w tym roku. Obecnie trwają prace nad nowym harmonogramem całego projektu CEPiK 2.0.