11 lutego 2021

Ubezpieczenia zdrowotne – benefit pracowniczy i możliwość zadbania o psychikę

Autor: Ekspert Rynku

Liczba osób korzystających z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych na koniec III kwartału 2020 roku wynosiła ponad 3,1 mln. To o 10,6% więcej niż rok wcześniej. Ostatni rok zdecydowanie zmienił podejście ubezpieczających i ubezpieczonych do polis zdrowotnych, zarówno grupowych, jak i indywidualnych. Ubezpieczenia zdrowotne to pożądany benefit pracowniczy, który daje możliwość zadbania również o zdrowie psychiczne.

Robert Łoś, prezes SALTUS Ubezpieczenia

Ubezpieczenia zdrowotne – pożądany benefit pracowniczy

Na ubezpieczenia zdrowotne wydaliśmy łącznie 665 mln zł, czyli 4,3% więcej niż w tym samym okresie 2019 r. Ubezpieczenia zdrowotne stały się jeszcze bardziej pożądanym benefitem pracowniczym niż rok temu. Co ważniejsze, zmieniło się podejście kupujących do zakresu polis. Świadczenia wcześniej marginalizowane i uważane za dodatki są teraz jednymi z najistotniejszych, jak telemedycyna. Na co więc klienci zwracają uwagę wybierając polisy zdrowotne?

Na co zwracać uwagę wybierając polisę w 2021 r.?

Dotychczas dla ubezpieczających najważniejsza była jak najdłuższa lista świadczeń dostępnych w ramach polisy. Nie analizowali oni jednak aż tak dokładnie, co zawierała. A krótsza lista wcale nie musi oznaczać słabszej ochrony. Warto uświadamiać klientom, według jakiego klucza wybierać świadczenia. Istotne są więc:

  • problemy zdrowotne, z jakimi borykają się ubezpieczeni,
  • choroby zawodowe, które im grożą,
  • wiek ubezpieczonych i wynikające z niego zagrożenia dla zdrowia.

Zdrowie psychiczne – coraz ważniejsze

Klienci cenią dziś szczególnie dwa rodzaje świadczeń. Są to ochrona przed chorobami zakaźnymi, zwłaszcza COVID-19, oraz pomoc zdalna i wsparcie w walce z problemami psychicznymi. Pandemia i spowodowana nią izolacja odcisnęły piętno na naszym zdrowiu – zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

https://piu.org.pl/dodatkowe-ubezpieczenia-zdrowotne-dostrzegamy-jak-bardzo-potrzebne/

Oferta ważna z punktu widzenia pracodawców

W ofertach ubezpieczycieli, zwłaszcza tych dotyczących polis grupowych, pojawiła się więc możliwość organizacji testów przesiewowych na koronawirusa wśród pracowników. Ponadto, część towarzystw przygotowuje się do włączenia do akcji szczepień przeciw COVID-19 w ramach mobilnych punktów szczepień, które będzie można zorganizować w firmie. Co więcej, nieustająco rozwijane są usługi z zakresu telemedycyny, ponieważ ta forma kontaktu nie straci na popularności przez długi czas. Jestem wręcz zdania, że zostanie z nami na stałe.

Jest to niewątpliwie ułatwienie dla klientów, ale też duża korzyść dla pracodawców. Możliwość uzyskania szybkiej telefonicznej porady, często gdy problem jest w zarodku, ogranicza absencję pracowników. Testy na COVID-19 czy ew. możliwość szczepień to ważny instrument budowania zaufania do organizacji. Podobnie, warto patrzeć na opiekę psychiatryczną czy psychologiczną. Lockdown uzewnętrznił wiele problemów, to prawda. Wiele też wynika z naszego trybu życia, nadmiaru stresu, czy rosnących społecznych oczekiwań.

Trzeba więc zaopiekować się rosnącą liczbą osób z problemami natury psychicznej. Na szczęście otwarcie już mówimy o tych schorzeniach i chętniej zwracamy się po pomoc. Dlatego coraz więcej osób wybierając ubezpieczenie, dba o to, żeby obejmowało również konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Pracodawcy powinni zachęcać do korzystania z polis grupowych

Biorąc pod uwagę fakt, że przez pandemię zdecydowanie pogorszyła się nasza dbałość o odpowiednią profilaktykę zdrowotną, poza ochroną przed COVID-19, ubezpieczający w ramach polis grupowych (pracodawcy) powinni pełnić nie tylko rolę dostawcy ochrony, ale też aktywnie zachęcać do korzystania ze świadczeń. Przedsiębiorcy powinni przede wszystkim wyjść poza schemat obowiązkowych badań okresowych i zachęcać pracowników do częstszego sprawdzania swojego stanu zdrowia. Zwłaszcza że pojęcie medycyny pracy jest bardzo pojemne i można w jej ramach całościowo zadbać o zdrowie, tworząc np. pracownicze programy profilaktyczne, pomagające kompleksowo diagnozować i leczyć najpowszechniej występujące wśród pracowników schorzenia.