Sektor ubezpieczeniowy a chmura obliczeniowa – najnowszy raport Accenture już wkrótce

Autor: Ekspert Rynku

Pandemia COVID-19 wystawiła sektor ubezpieczeniowy na wielką próbę, ale jednocześnie stała się impulsem do zmian. Ubezpieczenia w ciągu zaledwie tygodnia po ogłoszeniu lockdownu stały się całkowicie zdalne. To pokazało, że cyfryzacja procesów biznesowych  pełni szczególną rolę, w tym chmura obliczeniowa.

Łukasz Marczyk, szef praktyki ubezpieczeniowej w Accenture w Polsce

Chmura obliczeniowa kluczem do cyfrowej transformacji

Chmura obliczeniowa odgrywa niezwykle istotną rolę w obliczu cyfrowej transformacji. Istnieje wiele korzyści płynących z jej wdrożenia: pozwala na optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim na wzrost biznesu i wprowadzanie innowacji. Jak wynika z badań – firmy uzyskują dwu- a nawet trzykrotnie większe wzrosty przychodów i wyceny firmy, kiedy inwestują strategicznie w chmurę obliczeniową. To jeden z powodów, dla których stała się ona integralną częścią technologii i katalizatorem dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Potwierdza to badanie przeprowadzone w 2020 r. przez Accenture wśród dużych firm z 17 krajów, z 11 różnych branż, osiągających więcej niż miliard dolarów dochodów rocznie. Okazuje się, że średnio 54% systemów oraz przetwarzanych danych przedsiębiorstw znajduje się już w chmurze.

Wykorzystanie chmury obliczeniowej na świecie

Rynek publicznych usług chmurowych jest zróżnicowany geograficznie. Liderem jest Ameryka Północna, gdzie znajdują się siedziby największych dostawców chmury obliczeniowej. Wartość rynku w Stanach Zjednoczonych szacowana jest na 195,9 miliarda dolarów, co stanowi ok. 57% światowego rynku. Drugie miejsce na mapie usług chmurowych zajmuje Europa Zachodnia z prognozowanym udziałem w 2021 r. na poziomie 18,7%.

Chmura w Europie

Jednak korzystanie z chmury obliczeniowej w Europie wciąż nie jest jeszcze powszechne. W 2020 r. zaledwie 36% wszystkich przedsiębiorstw w UE wykorzystywało wspomniane usługi w swoich organizacjach. Liderami są kraje skandynawskie: Finlandia (aż 75% firm), Szwecja (70%) i Dania (67%). Krajami o relatywnie wysokim (ponad 50%) stopniu wykorzystania usług chmurowych przez przedsiębiorstwa są Włochy, Holandia, Irlandia, Belgia i Estonia. Wśród krajów, w których wykorzystanie rozwiązań chmurowych jest na znacznie niższym poziomie, poniżej średniej krajów UE, jest m.in. Polska. Choć plasujemy się na końcu zestawienia, to w 2020 r. już co czwarty przedsiębiorca deklarował wykorzystanie płatnych usług chmury obliczeniowej. W porównaniu z poprzednimi latami oznacza to wyraźny wzrost, z blisko 11% w 2018 r. do 24% w 2020 r.

Rynek chmurowy w Polsce

W 2018 r. wartość rynku chmurowego w Polsce była szacowana na ponad miliard złotych. Średnia roczna skumulowana stopa wzrostu w latach 2014-2018 osiągnęła wartość 22%. Jeśli to tempo wzrostu się utrzyma, w 2022 r. wartość tego rynku zwiększy się do 2 miliardów złotych, a do 2026 r. przekroczy nawet 5 miliardów złotych. Ogromny potencjał Polski w obszarze chmury dostrzegają dostawcy chmurowi, którzy rozszerzają skalę swojej działalności w naszym kraju. Prognozy IDC przewidują, że wydatki na publiczne i prywatne usługi chmurowe w Polsce do 2023 r. będą zwiększać się w średnim tempie 15,7% rocznie. IDC wskazuje także, że obszar usług chmury obliczeniowej charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu, rosnąc kilkakrotnie szybciej od tradycyjnych usług IT na rynku polskim.

Migracja do chmury w branży ubezpieczeń nabiera tempa

Ze względu na złożoność procesów związanych z adaptacją chmury poszczególne branże w różnym stopniu stosują te rozwiązania. Sektor ubezpieczeń chociaż nie jest pionierem w adaptacji rozwiązań chmurowych w porównaniu z innymi firmami świadczącymi usługi finansowe, notuje dynamiczny wzrost. Obecnie przechodzi z fazy wczesnej adaptacji chmury tzw. „early adoption” do fazy powszechnego stosowania „production use”. Szacuje się, że osiągnięcie pełnej dojrzałości w zakresie adaptacji technologii chmurowych może zająć branży od 2 do 5 lat[1].

Wdrożenia chmurowe w ubezpieczeniach

Zakłady ubezpieczeń dostrzegły, że stale rosnący i rozwijający się rynek wymaga od nich szybkich reakcji. Wdrożenia technologii chmurowych postępują bardzo szybko, ukazując rosnące zaufanie ubezpieczycieli do chmury publicznej. W 2019 r. Accenture przeprowadziło globalne badanie firm z tego sektora pod kątem wdrożeń oraz korzystania z usług chmurowych – „Accenture Cloud Readiness Report in Insurance”. Raport sporządzono na podstawie ankiet przeprowadzonych pośród 50 (CIO, CTO) globalnych zakładów ubezpieczeń, których roczne dochody przekraczają milion dolarów. 9 na 10 badanych wskazało, że posiada długoterminowy plan rozwoju w obszarze technologii. Ponadto 68% respondentów mogło pochwalić się przeprowadzeniem analizy oraz przygotowaniem planu migracji do chmury[2].

Rozwój technologiczny w ubezpieczeniach

Już po kryzysie finansowym w 2008 r. sektor ubezpieczeniowy położył znacznie większy nacisk na rozwój technologiczny, dostrzegając, że może być kluczowym elementem budującym nie tylko bezpieczeństwo organizacji, ale również przewagę konkurencyjną. Wykorzystanie chmury jest kolejnym etapem tego rozwoju, a sama pandemia stała się jego punktem zwrotnym. Spowodowała, że na znaczeniu w branży ubezpieczeniowej zaczęły zyskiwać rozwiązania chmurowe wspierające interakcje z użytkownikami z wykorzystaniem AI, cyfrowe aplikacje dla klientów, systemy wsparcia pracy zdalnej i grupowej oraz platformy Customer Engagement mające na celu inteligentne (wsparte analityką predykcyjną), omnikanałowe angażowanie klientów ubezpieczycieli w cyfrowych ścieżkach. Mimo że elementy te przynoszą wysoką wartość biznesową, do tej pory nie były zbyt często wykorzystywane w chmurze.

Czy branża ubezpieczeń w Polsce przekonała się już do chmury obliczeniowej?

Accenture, wiodący partner największych światowych dostawców chmury i Polska Izba Ubezpieczeń, sprawdziły, czy polska branża ubezpieczeń przekonała się już do chmury i czy wykorzystuje jej potencjał. Branża ubezpieczeniowa zaczęła postrzegać chmurę obliczeniową jako szansę i element stanowiący przewagę konkurencyjną, jednak jej wykorzystanie wciąż budzi wiele obaw. Związane są one m.in. z wymaganiami regulacyjnymi, bezpieczeństwem danych czy też koniecznością dostosowania systemów i aplikacji biznesowych. Zespół ekspertów Accenture opracował raport, który ma na celu rozwiać te wątpliwości. Premiera raportu już wkrótce.

[1] Cloud Acceleration. State of Cloud in Insurance, Accenture Cloud Experts Panel, Accenture, Październik 2020

[2] „CLOUD outcomes 2.0 summary deck”, Accenture, Październik 2020

 

Łukasz Marczyk – od ponad 15 lat wdraża innowacje oraz zarządza złożonymi projektami z zakresu doradztwa biznesowego i IT dla sektora ubezpieczeń w Polsce i Europie Środkowej, specjalizuje się w kształtowaniu innowacyjnych modeli operacyjnych opartych o najnowsze technologie, ekosystemy, outsourcing czy model as-a-Service, a także wdrożył i obecnie kieruje Centrum Usług Cyfrowych w Accenture.