28 września 2018

Poszkodowani muszą mieć zagwarantowane bezpieczeństwo

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

Regulacja działalności firm odszkodowawczych to jedna z trudniejszych kwestii, nad którą pracuje parlament. Rodzi ona spore emocje, ponieważ dotyczy bardzo dużego rynku, który regulacjom poddać się nie chce. Są one jednak niezbędne dla osób poszkodowanych w wypadkach. To kwestia ich bezpieczeństwa. Ustawowym obowiązkiem Polskiej Izby Ubezpieczeń jest konsultowanie i wspieranie procesu legislacyjnego, choć nierzadko budzi to ostrą krytykę.

Senatorowie przyjęli projekt regulacji firm odszkodowawczych

28 września połączone komisje senackie: Ustawodawcza oraz Budżetu i Finansów Publicznych przyjęły w głosowaniu, zgodnie z procedurą i regulaminem Senatu RP, projekt ustawy regulującej działalność firm odszkodowawczych. To oznacza, że projekt trafia do dalszych prac w parlamencie. W takcie prac będą zgłaszane do niego liczne poprawki, a sam proces legislacyjny będzie szeroko komentowany. Zainteresowani nim są przede wszystkim przedstawiciele rynku odszkodowawczego, ale pamiętajmy, że kluczowi są tu poszkodowani – ich dobro musi być dla nas wszystkich nadrzędne.

Poszkodowani muszą mieć zagwarantowane bezpieczeństwo

W interesie poszkodowanych jest, by regulacja została przyjęta. Poszkodowani muszą mieć gwarancję, że odszkodowanie w całości wpływa na ich konto, a nie na konto pośrednika odszkodowawczego, jak ma to miejsce dziś. Muszą mieć też pewność, że kwota na leczenie i rehabilitację nie zostanie w żaden sposób pomniejszona przez wysokie wynagrodzenie pośrednika. Muszą mieć jasność, ile zapłacą pośrednikowi za jego usługi i świadomie podjąć decyzję o współpracy, w momencie, w którym bez emocji będą mogli obiektywnie ocenić, czy potrzebują pomocy w likwidacji szkody.

Temu służyć ma ograniczenie wynagrodzenia firm odszkodowawczych. Warto sobie uświadomić, że w zawodach prawniczych istnieją limity, choć są różnie ujęte. Np istnieją stawki maksymalne w przypadku notariuszy albo przy pozwach zbiorowych. Istnieją więc sytuacje, w których ze względu na ważny interes społeczny, ustawodawca może ograniczyć wynagrodzenia. Tu bez wątpienia mówimy o ważnym interesie społecznym. Pieniądze z odszkodowania mają pomóc przede wszystkim poszkodowanemu. Istotne jest też, aby tryb załatwiania sprawy przez pośrednika nie opóźniał leczenia i rehabilitacji powypadkowej.

I wreszcie, bezpieczeństwo poszkodowanych to również wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC firm odszkodowawczych. To gwarancja, że interes poszkodowanych będzie należycie zabezpieczony, w przypadku nienależytego wykonania usługi.

Rynek ubezpieczeniowy ściśle regulowany – to dotyczy wszystkich podmiotów

Rynek ubezpieczeniowy jest ściśle regulowany. Każda z firm ubezpieczeniowych poddaje się rygorom wynikającym z przepisów prawa,  które dotyczą wszelkich aspektów prowadzonej działalności. Jesteśmy transparentni.  W stosunku do firm odszkodowawczych niestety tak nie jest. Nie ma nadzoru, KNF nie może nałożyć kar. To istotne zachwianie równowagi na rynku ubezpieczeń, którego konsekwencje spadają na poszkodowanych.

Dobra praktyka likwidacji szkód

W wielu dyskusjach dotyczących działalności firm odszkodowawczych podnosi się argument, że nie byłoby ich, gdybyśmy my, ubezpieczyciele należycie wywiązywali się z obowiązków. Uświadommy sobie, że z samego OC likwiduje się w Polsce ponad 1 mln szkód rocznie. Ze wszystkich ubezpieczeń łącznie – zapewne kilka razy tyle. Jeśli porównamy liczbę zlikwidowanych szkód do liczby skarg, proporcje będą świadczyć o tym, że standardy polskich ubezpieczycieli są dobre. Niestety nie dowiemy się, jak to wygląda w przypadku firm odszkodowawczych, bo Rzecznik Finansowy nie ma ustawowej mocy zbierania skarg na firmy odszkodowawcze. Ubezpieczyciele działają przejrzyście, a firmy odszkodowawcze – nie.

Świadczą o tym też szeroko znane przypadki nieetycznego pozyskiwania klientów. W większości spraw klienci – poszkodowani są w stanie samodzielnie załatwić sprawę i uzyskać należne odszkodowanie. Pośrednicy są potrzebni w szczególnie skomplikowanych i trudnych sprawach.

Obowiązek Izby

Jako Izba działająca z mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jesteśmy zobowiązani do konsultowania wszelkich aktów prawnych dotyczących rynku ubezpieczeniowego w Polsce. PIU będzie nadal wywiązywała się najlepiej jak potrafi z tego obowiązku, niezależnie od tego, po jakie instrumenty sięgać będą przeciwnicy regulacji rynku odszkodowawczego.