Polski model likwidacji szkód z OC ppm może być wzorcem dla innych krajów

Autor: Łukasz Kulisiewicz

Ubezpieczenia OC ppm w Polsce to 25 mln zawartych polis na wszystkie rodzaje pojazdów podlegających temu obowiązkowi. Użytkownicy pojazdów, które mają obowiązkowe OC ppm, powodują ok 1,3 mln szkód rocznie. Daje to ponad 8 mld złotych wypłat dla poszkodowanych. Aż 80% z tego stanowią szkody rzeczowe, głównie w pojazdach. Polski model likwidacji szkód jest sprawny i korzystny dla poszkodowanych. Co nas wyróżnia? Oto kilka faktów, które warto znać.

Na zaproszenie rumuńskich kolegów podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z przedstawicielami tamtejszego rynku. 9 marca wzięliśmy udział w konferencji “MTPL Insurance Future” w Bukareszcie i opowiadaliśmy o polskim modelu likwidacji szkód z OC ppm. 

 

 

Ocena szkód

Oceną szkód zajmują się przede wszystkim zakłady ubezpieczeń i warsztaty naprawcze. Od prawie 30 lat wsparcia technicznego udzielają w tym specjalistyczne systemy eksperckie. To one zawierają w sobie katalog pojazdów, listę części zamiennych i technologię naprawy zgodną z procedurami producentów pojazdów. Systemy zdecydowanie ułatwiają więc oszacowanie szkody. Dobór odpowiednich części zamiennych, czasów ich wymiany bądź naprawy oraz materiałów lakierniczych są kluczowe przy właściwej wycenie.

Polski model likwidacji szkód z OC ppm: regulacje

Ponieważ ubezpieczenie OC ppm określona ustawa i nie ma „ogólnych warunków”, wymaga ono jednakowego podejścia do przepisów ze strony ubezpieczycieli. Wszyscy zatem mają ten sam zakres odpowiedzialności, ten sam czas na zlikwidowanie szkody i dokładnie te same obowiązki informacyjne wobec poszkodowanych. Ponieważ jednak ustawa nie zawiera kwestii związanych np. z technicznymi aspektami likwidacji szkód w pojeździe, w 2015 roku weszły w życie wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które doprecyzowują zasady likwidacji szkód komunikacyjnych.

Pośród 21 wytycznych mamy 7, które dotyczą stricte zasad likwidacji szkód. Można je podzielić na następujące kategorie:

  1. Szkoda częściowa (15)
  2. Części zamienne i rynkowa wartość pojazdu (16)
  3. Wycena szkody z OC ppm (17)
  4. Jakość części zamiennych (18)
  5. Szkoda całkowita (19)
  6. Pojazd zastępczy (20)
  7. Utrata wartości handlowej pojazdu (21)

Wytyczne wprowadziły standaryzację na rynku. Uprościły likwidację szkód i wskazały, także poszkodowanym, najważniejsze elementy wpływające na sposoby ustalenia wysokości odszkodowania.

Sposób na…

Około 50% szkód z OC ppm rozlicza się na tzw. kosztorys, czyli gotówkowo. Poszkodowany dostaje wyliczoną sumę pieniędzy, z którą może zrobić, co zechce, niekoniecznie przeznaczając ją na naprawę uszkodzonego pojazdu. Kolejne 30% szkód likwiduje się bezgotówkowo na podstawie faktur za naprawę. Takie rozliczenie odbywa się pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem i z punktu widzenia poszkodowanego jest najwygodniejsze i najszybsze. Pozostałe 20% to szkody całkowite, przy których, nie ma mowy o naprawach i wyliczaniu ich kosztów.

Coraz mniej kosztorysów?

Odejście od rozliczeń kosztorysowych, czyli gotówką, to uproszczenie procesów szkodowych, wyłączenie klienta z rozliczania szkody, mniej reklamacji i spraw sądowych. Wielu klientów, którzy już w ten sposób likwidowali szkody, wybierze taki model. Usługa od drzwi do drzwi to bez wątpienia wygoda. Rozwiązanie więc staje się coraz bardziej popularne. Tym bardziej, że jeżdżące po Polsce auta są młodsze niż jeszcze kilka lat temu.

Pojazd zastępczy

Ważnym elementem roszczeń poszkodowanych jest zwrot kosztów pojazdu zastępczego. W każdej szkodzie z OC ppm, która powoduje unieruchomienie pojazdu, można żądać pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciel ma jednak pełne prawo do ustalenia zasadności takiego roszczenia. Obecnie wielu ubezpieczycieli dysponuje już siecią pojazdów zastępczych, które na życzenie poszkodowanego i w uzasadnionych przypadkach są im udostępniane. Wiąże się to także ze znacznie niższymi stawkami za najem w porównaniu do ofert czysto komercyjnych, z rynku. Serwis jest oferowany bezpośrednio przez ubezpieczyciela klientowi, bez jego udziału w kosztach. Ten rodzaj i sposób oferowania usługi został również dostrzeżony przez orzecznictwo sądowe, które coraz częściej przyjmuje politykę ubezpieczycieli za słuszną. Skoro oferujemy poszkodowanemu pojazd zastępczy, nie ma podstaw do uznawania kosztów żądanych przez poszkodowanego, przewyższających te poniesione przez zakład ubezpieczeń.

Sprawny polski model   

Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że polski model likwidacji szkód jest skuteczny i przyjazny dla poszkodowanych. Potwierdza to nadzór ubezpieczeniowy jak i instytucje reprezentujące poszkodowanych. Wszystkie procesy w zakładach ubezpieczeń podlegają stałej kontroli i usprawnieniom, z wykorzystaniem najlepszych praktyk i najnowocześniejszych narzędzi. System będzie więc ewoluował, by jak najlepiej zabezpieczyć potrzeby poszkodowanych.