Andrzej Maciążek wiceprezesem PIU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIU powierzyło Andrzejowi Maciążkowi – dotychczas członkowi zarządu PIU – funkcję wiceprezesa zarządu Izby.

Andrzej Maciążek związany jest z PIU od 2000 r. Początkowo pełnił funkcję doradcy prezesa, a następnie Dyrektora Biura PIU. W 2008 r. powołany został na członka zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierzyło też po raz kolejny funkcję członka Komisji Rewizyjnej Panu Andrzejowi Jarczykowi, prezesowi zarządu Grupy Uniqa.

Walne Zgromadzenie postanowiło przyznać osobom szczególnie zaangażowanym w prace dla rynku ubezpieczeniowego w Polsce, odznaki „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”. Odznaki otrzymali: Pani Grażyna Golińska, Pani Magdalena Kaczmarek, Pani Katarzyna Kasztelan-Przybylska, Pan Piotr Adamczyk, Pan Andrzej Janc, Pan Zbigniew Jęksa, Pan Radosław Kamiński, Pan Adam Muzioł, Pan Jakub Nawracała, Pan Piotr Szlenk, Pan Paul Villemagne.