Adam Uszpolewicz i Sławomir Łopalewski w Komisji Rewizyjnej PIU

16 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń powołało do Komisji Rewizyjnej PIU:

•    Pana Adama Uszpolewicza, prezesa zarządu Aviva TUnŻ SA
•    Pana Sławomira Łopalewskiego, prezesa zarządu PKO TU SA i PKO Życie TU SA

Obecnie w skład Komisji Rewizyjnej PIU wchodzą:

•    Pani Anna Włodarczyk-Moczkowska, wiceprzewodnicząca
•    Pan Jan E. Rościszewski, wiceprzewodniczący
•    Pani Ewa Stachura-Kruszewska
•    Pani Monika Woźniak-Makarska
•    Pan Sławomir Łopalewski
•    Pan Piotr Narloch
•    Pan Jarosław Parkot
•    Pan Piotr M. Śliwicki
•    Pan  Adam Uszpolewicz