3 miliony polis w systemie direct

W ciągu pierwszego półrocza 2012 r. przez telefon i Internet sprzedano w Polsce ponad 3 mln ubezpieczeń. Przeznaczyliśmy na to w sumie ponad 600 mln zł. W porównaniu z I półroczem 2011 r., liczba ubezpieczeń w systemie direct wzrosła o 9,5 proc., natomiast zebrana składka o 16,1 proc.

Na rynku direct nadal zdecydowanie dominują ubezpieczenia komunikacyjne. – 80 proc. składki przypada na ubezpieczenia OC i autocasco. Rok wcześniej ten współczynnik sięgał prawie 82 proc. Oznacza to, że chociaż wolno, to stabilnie przybywa ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w systemie direct – mówi Paweł Zylm, przewodniczący zespołu ds. ubezpieczeń direct PIU, prezes zarządu BRE Ubezpieczenia.

O 31 proc. wzrosła liczba ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami. Oznacza to, że coraz częściej w systemie direct sprzedawane są ubezpieczenia mieszkań i domów.

Zagregowane dane zebrane zostały na podstawie informacji od 9 ubezpieczycieli: Allianz Direct New Europe, Axa Direct, Aviva, Benefia, BRE Ubezpieczenia, BZ-WBK Aviva, Liberty Direct, Link4, Medica Polska.