21 czerwca 2006

Pierwsze spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 21 Czerwca 2006.
Zostały poruszone następujące kwestie:
Panel 1: Uaktualnienie postępu prac CEIOPS nad Solvency II
Panel 2: Wpływ Solvency II na udziałowców oraz ubezpieczonych
Panel 3: Wpływ Solvency II na produkty i rynki ubezpieczeniowe
Panel 4: Relacja Solvency II do międzynarodowych trendów

Przemowa zamykająca wygłoszona była przez Komisarza McCreevy. Zwrócono uwagę na wysoki poziom harmonizacji Solvency II z perspektywy zintegrowanego rynku ubezpieczeniowego, wzmocnienie ochrony ubezpieczonych i znaczenia procesu nadzoru ubezpieczeniowego.


public-hearing-1-programme_minutes_en.pdf
Program


public_hearing_1_profile_en.pdf
Speakers profiles


summary_hearing_1_en.pdf
podsumowanie dnia


hearing_1_insurance_newsletter_en.pdf
See also Insurance newsletter – Special edition for the public hearing


Więcej szczegółów odnośnie sygnałów z rynku w formie prezentacji, przemówień, może być znalezione na stronie:
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/hearing_en.htm