Insurance Review 1/2014

All texts published in the journal are made available free of charge under the  Creative Commons (CC BY-ND 3.0) license, and Authors publishing in the journal – retaining all copyrights – accept the terms of the Creative Commons (CC BY-ND 3.0)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Spis treści:

Pożegnanie Redaktora Naczelnego Profesora Jerzego Ryszarda Handschke
Wspomnienie o Profesorze Jerzym Ryszardzie Handschke

Nadużycie prawa podmiotowego a dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci osoby bliskiej – Ewa Bagińska, Monika Wałachowska
Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia publicznego – Eugeniusz Kowalewski, Władysław W. Mogilski
Kilka refleksji w sprawie opłaty likwidacyjnej w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Michał Romanowski, Grzegorz Romanowski
Odpowiedzialność cywilna adwokata na tle ubezpieczenia OC – uwagi w świetle wybranych orzeczeń sądowych – Hanna Czerwińska
Psychologiczny efekt ubezpieczenia OC a koluzja – Tomasz Kacprzyk
Pomiar efektywności systemu bonus-malus. Analiza wybranych metod oceny – Anna Jędrzychowska, Ewa Poprawska
Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń – Ewa Łazuka, Klaudia Stępkowska
Analiza zmian struktury przychodów banków notowanych na GPW w Warszawie w kontekście wdrażania przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U – Piotr Pisarewicz
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 r. (VI ACa 1321/11) dotyczącego postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych wykorzystywanych przez kancelarie odszkodowawcze – Michał P. Ziemiak

Recenzje:

Ubezpieczenia dla biznesu, opracowanie zbiorowe pod red. Magdaleny Szczepańskiej, Wydawnictwo WPiA Uniwersytetu Warszawskiego – KONUSIG, Warszawa 2013 – Eugeniusz Kowalewski, Magdalena Krajenta, Patryk Pawlak