Insurance review

30 May: Insurance Review 1/2023

Okładka Spis treści Artykuły naukowe Bogusława Gnela – Regulacja reklamacji klientów rynku finansowego będących beneficjentami umowy ubezpieczenia na tle jej…

30 May: Insurance Review 4/2022

Okładka Spis treści 1. Maciej Kaliński – W sprawie zakresu obowiązku odszkodowawczego zakładów ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów…

30 May: Insurance Review 2/2022

Okładka Spis treści 1. Aleksander Chłopecki – Zagadnienie ochrony interesów ubezpieczonego w umowie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 2. Julita Zawadzka…

30 May: Insurance Review 1/2022

Okładka Spis treści: Artykuły naukowe Anna Chojan, Jacek Lisowski and Piotr Manikowski – Digitalization trends in insurance and their impact…

30 May: Insurance Review 4/2021

Okładka Spis  treści Artykuły naukowe: 1. Paweł Wajda – Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia…

30 May: Insurance Review 3/2021

Okładka Spis treści Artykuły naukowe: 1. Marcin Krzemień, Paweł Wajda – Konsekwencje potencjalnej niezgodności Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych…

20 Sep: Insurance Review 2/2021

Okładka Spis treści: Rozprawy naukowe: Kilka uwag w sprawie weryfikacji administracyjnej kandydatów na członków zarządu zakładu ubezpieczeń i reasekuracji –…