Insurance Review 2/2016

All texts published in the journal are made available free of charge under the  Creative Commons (CC BY-ND 3.0) license, and Authors publishing in the journal – retaining all copyrights – accept the terms of the Creative Commons (CC BY-ND 3.0)

Rozprawy naukowe
Perspektywa konfliktu interesów a problem ryzyka działalności ubezpieczeniowej – Anna Doś, Monika Wieczorek-Kosmala
Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – wybrane aspekty – Paweł Wajda, Beata Kozłowska-Chyła
Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2016 – z perspektywy zabezpieczenia emerytalnego – Tomasz Orlik
Czy świadczenie wykupu w umowach z UFK jest świadczeniem głównym? – Michał Romanowski
Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce – Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa
Ocena podmiotów ubezpieczeniowych grupy PZU na tle rynku ubezpieczeń-wybrane aspekty – Aldona Standar, Aldona Mrówczyńska-Kamińska
Jakie zmiany dla polskiego rynku ubezpieczeń przyniesie Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń? – Beata Mrozowska-Bartkiewicz

Debiut
Prokura łączna mieszana w zakładzie ubezpieczeń – Agnieszka Kot
Kooperencja agentów ubezpieczeniowych – Iwona Krymarys
Zagrożenia występujące w gospodarstwie rolnym – Zuzanna Czekaj

Glosy
Glosa do Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 63/15 – Józef Zych